4. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

Değerli akademisyenlerimiz,

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile birlikte ve Uludağ Üniversitesi destekleriyle 29-30 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’nde (ULUK 2020) yer almanız bizi mutlu edecektir.

ULUK 2020, COVID-19 kaynaklı yaşanmakta olan pandemi süreci nedeniyle online olarak gerçekleştirilecektir. Kongre ile ilgili detaylara http://ulk.btu.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

Kongrede; sektör paydaşları, alanda çalışan akademisyenler ve bölüm başkanları farklı oturumlarda bir araya geleceklerdir. Böylece sektör sorunları ve vizyonu ile akademinin birlikte sinerji ve çıktılar oluşturabileceği bir ortam sağlanacaktır.

Ulusal kongre olma özelliğinden dolayı ULUK’2020 Akademik Teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir.

Kongremizin misyonunu, “Tedarik zinciri, lojistik ve taşımacılık disiplinlerindeki araştırmaları, yenilikleri, uygulamaları, eğilimleri paylaşma ve tartışma amaçlarına yönelik olarak, akademisyenler, iş dünyası, teknoloji geliştiricileri ve politika yapıcılar arasında benzersiz ve yüksek nitelikte bir platform oluşturmak, Türkiye’nin sürdürülebilir kent içi ve ulusal taşıma-lojistik alt yapısına ve uluslararası ulaştırma koridorlarında stratejik öneme sahip olmasına katkı sağlamak, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm sürecine destek vermek, alandaki bilginin oluşması ve korunmasını teşvik etmek için ağ kurmak ve ilgili kuruluşlarla birlikte küresel girişimlerde bulunmayı teşvik etmektir.”

ULUK 2020’de Türkçe genişletilmiş özet veya tam metin kabul edilmektedir. Tüm özet bildiriler çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Sunulan tüm bildirilere ait genişletilmiş özetler “ULUK 2020 Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır. Gönderilen tam metinler ise, yazarların tercihlerine göre bildiri kitabında veya belirtilen dergilerde hakemlik süreci sonrasında makale olarak yayınlanacaktır.

Değerli katkılarınız ile birlikte sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Bursa Teknik Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü