5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

Değerli Akademisyenlerimiz ve Sektör Temsilcileri

Sizleri Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü) ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile birlikte 01-02 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’ne (ULUK 2021) davet etmekten büyük kıvanç duyuyoruz.

Kongrede; sektör paydaşları, alanda çalışan akademisyenler ve bölüm başkanları farklı oturumlarda bir araya geleceklerdir. Böylece sektör sorunları ve vizyonu ile akademinin birlikte sinerji ve çıktılar oluşturabileceği bir ortam sağlanacaktır.

Kongremizin misyonu “Tedarik zinciri, lojistik ve taşımacılık disiplinlerindeki araştırmaları, yenilikleri, uygulamaları, eğilimleri paylaşma ve tartışma amaçlarına yönelik olarak, akademisyenler, iş dünyası, teknoloji geliştiricileri ve politika yapıcılar arasında benzersiz ve yüksek nitelikte bir platform oluşturmak, Türkiye’nin sürdürülebilir kent içi ve ulusal taşıma-lojistik alt yapısına ve uluslararası ulaştırma koridorlarında stratejik öneme sahip olmasına katkı sağlamak, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm sürecine destek vermek, alandaki bilginin oluşması ve korunmasını teşvik etmek için ağ kurmak ve ilgili kuruluşlarla birlikte küresel girişimlerde bulunmayı teşvik etmektir.”

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda özel oturumlara yer verilecektir. Diğer bildiri konularına ulaşmak için tıklayınız

ULUK 2021’de Türkçe genişletilmiş özet veya tam metin kabul edilmektedir. Tüm özet bildiriler çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Sunulan tüm bildirilere ait genişletilmiş özetler “ULUK 2021 Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır. Gönderilen tam metinler ise, yazarların tercihlerine göre bildiri kitabında veya belirtilen dergilerde hakemlik süreci sonrasında makale olarak yayınlanacaktır.

ULUK 2021, Bartın Üniversitesi, Kutlubey Kongre Merkezinde yüz yüze katılımlı ve online katılımlı olmak üzere planlanmakla birlikte Pandeminin seyrine göre tamamen Video konferans şeklinde de yapılabilecektir.

Değerli katkılarınız ile birlikte sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Bartın Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü